Władze spółki

O sukcesie firmy decydują ludzie
– my stawiamy na najlepszych

Zarząd

Jacek Grodecki

Prezes Zarządu

Więcej

Jacek Grodecki ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, posiada dyplom mastère spécialisé bankowości i inżynierii finansowej ESC w Tuluzie oraz Executive MBA Uniwersytetu Quebec z Montrealu i Szkoły Głównej Handlowej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Inwestycyjnego Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Prezesa Zarządu Meble Agata SA oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka (Grupa PKP Cargo). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z finansami, inwestycjami oraz zarządzaniem projektami, m.in. w segmencie nieruchomości komercyjnych czy restrukturyzacjach.

Piotr Cichocki

Członek Zarządu

Więcej

Piotr Cichocki jest absolwentem Akademii Morskiej. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Szczecińskim. Z Grupą Kapitałową OT Logistics związany jest od 2018 roku, kiedy to objął stanowisko Dyrektora ds. strategii i rozwoju biznesu. Jest menedżerem w segmencie przedsiębiorstw gospodarki morskiej, ekspertem zarządzania flotą morską z ponad 22-letnim doświadczeniem na różnych stanowiskach kierowniczych zintegrowanego armatora statków typu masowce. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w Polsteam Frachtowanie Sp. z o.o i Dyrektora Zarządzającego w Polsteam USA Inc. oraz Dyrektora Finansowego w przedsiębiorstwie Polska Żegluga Morska P.P.

Rada Nadzorcza

Konrad Hernik - Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i Zarządzanie w 1995 r. oraz Zarządzanie i Marketing w 1997 r. Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie pracował także w latach 1996-1999 jako asystent w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, a następnie w 2000 r. otworzył przewód doktorski nt: Wycena przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć w Polsce. W 1998 r. ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie matematyki finansowej.

Od 2018 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w spółce zajmującej się produkcją i montażem elewacji budynków biurowych, przemysłowych i galerii handlowych. Równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki doradczej Automotive Experts & more Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie m.in. w zakresie zarządzania i finansów dla firm z sektora motoryzacyjnego.

W latach 2004-2017 związany z Grupą Armatura – liderem rynku sanitarnego w Polsce, jako Prezes Zarządu Armatura Kraków SA. W tym okresie Armatura Kraków przeszła głęboką restrukturyzację i przekształciła się z firmy zagrożonej upadłością w silną grupę kapitałową.

Dzięki rozwojowi organicznemu, przejęciu i restrukturyzacji czterech firm, Grupa Armatura ponad trzykrotnie zwiększyła w tym okresie wartość przychodów. W spółkach Grupy Armatura pełnił następujące funkcje zarządcze i nadzorcze: Prezes Zarządu w: Armatoora SA, Armagor SA, Arm Property Sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej w: Armadimp SA i Armaton SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Aquaform SA; Vice President & Treasurer w spółce zależnej KFA USA Inc. w Elgin, Illinois w USA.
Poprzednio w latach 2001–2004 pełnił obowiązki Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego firmy handlowej Excellent SA i Excellent Profile SJ., Od 2000 roku pracował jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA, w latach 1998-2000 pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego w firmie budowlanej Instal Kraków SA, w latach 1997-1998 pracował na stanowisku Kierownika Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym SA. Drogę zawodową rozpoczął w 1993 r. jako analityk w Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., a potem do 1997 r. w Domu Maklerskim Penetrator SA jako specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analityk papierów wartościowych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o., Krakchemia SA, Elektrobudowa SA oraz w Invena SA jako doradca właściciela.

W ramach aktywności pozazawodowej od 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich na Małopolskę. Uprzednio w latach 2013-2017 pełnił funkcji Wiceprezydenta ds. Handlu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz w latach 2009-2016 członka Rady Loży Małopolskiej Business Centre Club.
Wśród licznych nagród i wyróżnień otrzymał m.in.: w 2014 r. nagrodę Lidera Restrukturyzacji w konkursie organizowanym przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2010 roku został wyróżniony złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu od Business Centre Club, zwyciężył w konkursie Laury Magellana 2009 w kategorii Menadżer Roku, a także został uhonorowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie nagrodą Krakowskiego Dukata w kategorii Menedżer firmy. W 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa uhonorował go odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców, a w 2013 r. Rada Miasta Nisko nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Nisko.

Kamil Jedynak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Radosław Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA (Executive Master of Business Administration). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami. Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki. Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu. Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie Wiceprezes Zarządu OT Logistics S.A. odpowiedzialny za zarządzanie obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji oraz za nadzorowanie prac Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy Kapitałowej z zakresu księgowości, kadr i płac.