Władze spółki

O sukcesie firmy decydują ludzie
– my stawiamy na najlepszych

Zarząd

Kamil Jedynak

Prezes Zarządu

Więcej

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

W OT Logistics S.A. jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Grzegorz Sorn

Członek Zarządu

Magdalena Spieler-Janicka

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Konrad Hernik - Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Hernik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na której ukończył kierunki: Organizacja i Zarządzanie w 1995 r. oraz Zarządzanie i Marketing w 1997 r. Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie pracował także w latach 1996-1999 jako asystent w Zakładzie Finansów Przedsiębiorstw w Katedrze Finansów, a następnie w 2000 r. otworzył przewód doktorski nt: Wycena przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć w Polsce. W 1998 r. ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w zakresie matematyki finansowej.

Od 2018 pełni funkcję Prezesa Zarządu w Buma Factory Sp. z o.o. Sk. w Grupie Buma, w spółce zajmującej się produkcją i montażem elewacji budynków biurowych, przemysłowych i galerii handlowych. Równolegle pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki doradczej Automotive Experts & more Sp. z o.o., specjalizującej się w doradztwie m.in. w zakresie zarządzania i finansów dla firm z sektora motoryzacyjnego.

W latach 2004-2017 związany z Grupą Armatura – liderem rynku sanitarnego w Polsce, jako Prezes Zarządu Armatura Kraków SA. W tym okresie Armatura Kraków przeszła głęboką restrukturyzację i przekształciła się z firmy zagrożonej upadłością w silną grupę kapitałową.

Dzięki rozwojowi organicznemu, przejęciu i restrukturyzacji czterech firm, Grupa Armatura ponad trzykrotnie zwiększyła w tym okresie wartość przychodów. W spółkach Grupy Armatura pełnił następujące funkcje zarządcze i nadzorcze: Prezes Zarządu w: Armatoora SA, Armagor SA, Arm Property Sp. z o.o.; Przewodniczący Rady Nadzorczej w: Armadimp SA i Armaton SA; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Aquaform SA; Vice President & Treasurer w spółce zależnej KFA USA Inc. w Elgin, Illinois w USA.
Poprzednio w latach 2001–2004 pełnił obowiązki Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego firmy handlowej Excellent SA i Excellent Profile SJ., Od 2000 roku pracował jako Dyrektor Zarządzający w Wydawnictwie Jagiellonia SA, w latach 1998-2000 pełnił obowiązki Dyrektora Finansowego w firmie budowlanej Instal Kraków SA, w latach 1997-1998 pracował na stanowisku Kierownika Zespołu Zarządzania Portfelem Banku w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym SA. Drogę zawodową rozpoczął w 1993 r. jako analityk w Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., a potem do 1997 r. w Domu Maklerskim Penetrator SA jako specjalista ds. finansów przedsiębiorstw i analityk papierów wartościowych.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: Polnord SA, Bankowe Towarzystwo Leasingowe SA, Energopol Południe SA, Maryland Sp. z o.o., Krakchemia SA, Elektrobudowa SA oraz w Invena SA jako doradca właściciela.

W ramach aktywności pozazawodowej od 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Towarzystwa Ekonomistów Polskich na Małopolskę. Uprzednio w latach 2013-2017 pełnił funkcji Wiceprezydenta ds. Handlu w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz w latach 2009-2016 członka Rady Loży Małopolskiej Business Centre Club.
Wśród licznych nagród i wyróżnień otrzymał m.in.: w 2014 r. nagrodę Lidera Restrukturyzacji w konkursie organizowanym przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w 2010 roku został wyróżniony złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu od Business Centre Club, zwyciężył w konkursie Laury Magellana 2009 w kategorii Menadżer Roku, a także został uhonorowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie nagrodą Krakowskiego Dukata w kategorii Menedżer firmy. W 2011 r. Prezydent Miasta Krakowa uhonorował go odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców, a w 2013 r. Rada Miasta Nisko nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Nisko.

Daniel Górecki – Członek Rady Nadzorczej
Witold Rusinek - Członek Rady Nadzorczej