Władze spółki

O sukcesie firmy decydują ludzie
– my stawiamy na najlepszych

Zarząd

Magdalena Spieler-Janicka

Prezes Zarządu

Grzegorz Sorn

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Daniel Górecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kamil Jedynak - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Zubrzycki - Członek Rady Nadzorczej