Władze spółki

O sukcesie firmy decydują ludzie
– my stawiamy na najlepszych

Zarząd

Sebastian Winiarowski

Członek Zarządu

Więcej

Pan Sebastian Winiarowski związany jest z Grupą Kapitałową OT Logistics od marca 2015 roku, kiedy to objął stanowisko Kontrolera Finansowego w C.Hartwig Gdynia SA. Od maja 2016 roku pełni funkcję Kontrolera Operacyjnego w Dywizji Spedycyjnej OT Logistics. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również studia podyplomowe z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Jest kontrolerem finansowym i cenionym analitykiem z kilkunastoletnią praktyką. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w dużych Grupach Kapitałowych, takich jak: Telekomunikacja Polska (Orange), Grupa Lotos, czy Grupa ENERGA.

Rada Nadzorcza

Andrzej Klimek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej (Wydział Budowy Maszyn, 1997), jak również studiów podyplomowych z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką oraz podyplomowych studiów menadżerskich. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem produkcją i logistyką. Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, w latach 2004-2007 pracował między innymi w Odratrans S.A., H. Cegielski – Poznań S.A., STOMIL – Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie przygotowywał i wdrażał innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego oraz optymalizacji procesów zarządzania produkcją i systemami logistycznymi. Pan Andrzej Klimek jest również wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W OT Logistics S.A. jako Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialny za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Grzegorz Hinc – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na kierunku Eksploatacja Portów i Floty Morskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał min. w Maersk Line Malaysia w porcie Tanjung Pelepas, gdzie przebywał od stycznia do czerwca 2003 roku. Przez kolejne trzy lata pracował w Wincanton Trans European Polska, zarządzając działem spedycji morskiej w Gdyni. Od 2006 roku był związany zawodowo z Morską Agencją Gdynia, gdzie odpowiadał za rozwój współpracy z agentami z Dalekiego Wschodu. Spędził rok w oddziale Morskiej Agencji Gdynia w Shanghaju, dobrze poznając przy tym biznesową kulturę Dalekiego Wschodu. W 2009 roku objął stanowisko Kierownika Działu Drobnicy Kontenerowej, będąc tym samym odpowiedzialnym za budowę i rozwój tego działu od podstaw. Od stycznia 2010 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w Sealand Logistics Sp. z o.o., jako jeden z założycieli firmy i jej główny pomysłodawca. Od września 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu C.Hartwig Gdynia oraz Dyrektora Dywizji Spedycyjnej w Grupie Kapitałowej OT Logistics S.A.

Radosław Krawczyk – Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów MBA (Executive Master of Business Administration). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, controllingiem, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, pozyskiwaniem finansowania, restrukturyzacją finansową i operacyjną, współpracą z bankami i inwestorami. Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki. Od 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu PKP Cargo Connect Sp z o.o, a od 2016 roku Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu. Od wielu lat jest także członkiem Rad Nadzorczych spółek związanych z rynkiem kolejowym oraz ubezpieczeniami.Przez kilka lat pełnił również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie Wiceprezes Zarządu OT Logistics S.A. odpowiedzialny za zarządzanie obszarami business controllingu i konsolidacji, zakupów, IT oraz administracji oraz za nadzorowanie prac Centrum Usług Wspólnych, w którym skupione są działania Grupy Kapitałowej z zakresu księgowości, kadr i płac.